Přihlásit se

Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o.
 
Těšínská 288
739 34 Šenov
IČ: 61977888
DIČ: CZ61977888
 
Tel: 605 279 661
E-mail: sds@sds-senov.cz
Provozní doba 06:00 - 14:00

Reference rok 2022

 • Název akce: Rozšíření parkovací plochy v areálu DIAMO s.p.- zhotovení nových konstrukčních vrstev pro asfaltový povrch parkoviště, betonáž opěrných zídek s osazením zábradlí, realizace nájezdové rampy, oplocení parkoviště a osazení štěrbinových odvodňovacích žlabů. Součástí prací byla rovněž rekonstrukce osvětlení parkoviště.   
  Investor: DIAMO, o.z. ODRA

 

 • Název akce: Nový výrobní závod Remoska Kopřivnice - příprava území a HTÚ včetně vápenné stabilizace a sanace podloží, kompletní zhotovení nových přípojek a areálových rozvodů vody, dešťové kanalizace se vsakovací galerií a splaškové kanalizace s čerpací stanicí, realizace komunikací a dlážděných chodníků.   
  Investor: APROREAL

 

 • Název akce: Výstavba vývojového centra KAR Group, a.s. - vybourání zpevněných ploch v profilu nového objektu, kompletní výkopové práce pro založení objektu a pro přípojky inženýrských sítí, násypy nových konstrukčních vrstev zpevněných ploch, odvodnění povrchů do štěrbinových žlabů.   
  Investor: KAR Group

 

 • Název akce: Nové napojení CZT z kotelny Nerudova - kompletní výkopové a ostatní zemní práce pro předizolované horkovody, včetně obnovy zpevněných povrchů v asfaltu a žulové mozaikové dlažbě.   
  Investor: TP Příbor
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj