Přihlásit se

Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o.
 
Těšínská 288
739 34 Šenov
IČ: 61977888
DIČ: CZ61977888
 
Tel: 605 279 661
E-mail: sds@sds-senov.cz
Provozní doba 06:00 - 14:00

Reference rok 2023

  • Název akce: Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka - demolice železobetonových konstrukcí biofiltru a kalových polí, hloubení základové zapažené jámy pro nový objekt čerpací stanice, dále sanace podloží a zhotovení konstrukčních vrstev pro nové kalové hospodářství. Součástí prací byly sadové úpravy a obnova zpevněných ploch v areálu ČOV.

    Investor: Zásobování teplem Vsetín

  • Název akce: Dětské hřiště na ul. Vocelkova, Petřvald - kácení vzrostlých stromů s odfrézováním pařezů, odvodnění staveniště do dešťové kanalizace soustavou drenážních per a šachet, kompletní zhotovení fotbalového travnatého hřiště se zvýšeným oplocením a přilehlého dětského hřiště se zpevněnými dlážděnými a speciálními dopadovými plochami. Dále bylo provedeno ozelenění nezpevněných ploch a náhradní výsadba stromů a keřů.   
    Investor: Město Petřvald

 

  • Název akce: Kabelové vedení Králíky - Dolní Morava - zemní výkopové práce ve zpevněných a nezpevněných plochách při realizaci posílení elektrosoustavy VN pro horské turistické a lyžařské středisko v Dolní Moravě, montáž chrániček silových a sdělovacích kabelů, obnova veškerých povrchů do původního stavu.   
    Investor: ČEZ Distribuce
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj