Přihlásit se

Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o.
 
Těšínská 288
739 34 Šenov
IČ: 61977888
DIČ: CZ61977888
 
Tel: 605 279 661
E-mail: sds@sds-senov.cz
Provozní doba 06:00 - 14:00

Reference rok 2021

 • Název akce: Stavební úpravy tenisových šaten SAREZA - částečná demolice objektu šaten, zhotovení drenáží, nové dešťové kanalizace a dlážděné manipulační plochy   
  Investor: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

 

 • Název akce: Smetanův sad Ostrava-Mariánské Hory - vybourání stávajících zpevněných povrchů a sanace podloží, oddrenážování pláně, násypy hutněných konstrukčních vrstev chodníků a komunikací   
  Investor: Statutární město Ostrava

 

 • Název akce: Sanace obytného domu Havířov-Podlesí - vybourání chodníků a schodišť do jednotlivých vchodů, zhotovení nových železobetonových konstrukcí schodišť s osazením schodišťových stupňů, zhotovení drenážního systému s revizními šachtami, obnova zpevněných ploch vydlážděním, terénní úpravy   
  Investor: Městská realitní agentura Havířov

 

 • Název akce: Stavební úpravy pro silniční váhu ŠG Oprechtice - vybourání betonových základů váhy, zhotovení nových prodloužených železobetonových základů s dešťovou jímkou a uzemněním, osazení ocelových nájezdových profilů
  Investor: ŠROT GEBESHUBER

 

 • Název akce: Přípojky pro tenisové šatny SAREZA - zhotovení nové vodovodní přípojky a přípojky horkovodu s monolitickou šachtou, areálové elektrorozvody a strukturovaná kabeláž, nová dešťová a splašková kanalizace s připojením na řad, obnova asfaltových ploch   
  Investor: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

 

 • Název akce: Chodníkové těleso Veřovice s účelovým odvodněním - zhotovení dešťové kanalizace s  uličními vpustmi, liniovými žlaby a výústními objekty, zhotovení železobetonové opěrné zdi, dlážděné chodníky upnuté do betonových obrubníků, včetně dvou autobusových zastávek, osazení ocelového zábradlí a terénní úpravy se zatravněním   
  Investor: Obec Veřovice

 

 • Název akce: Příjezdová komunikace k RD Pstruží - odstranění provizorní komunikace, oddrenážování pláně, sanace podloží a násypy konstrukčních vrstev, zhotovení asfaltobetonové komunikace s osazením příčných odvodňovacích žlabů (akce realizována v těžkém horském, velmi svažitém terénu)    
  Investor: Soukromá osoba

 

 • Název akce: Optické a silové kabely Vsetín - kompletní výkopové práce v prostoru elektrorozvodny a v intravilánu města, osazení chrániček pro optickou a silovou kabeláž, zpětné zásypy a obnova zpevněných povrchů spolu s terénními úpravami v zeleni   
  Investor: ČEZ Distribuce
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj