Reference rok 2019

 • Název akce: Výrobní hala Valk Welding - hrubé terénní úpravy pro založení spodní stavby objektu   
  Investor: Valk Welding Properties

 

 • Název akce: MFL - rekonstrukce zpevněných ploch u objektu živočišné výroby   
  Investor: Mléčná farma Lubina

 

 • Název akce: Výrobní hala Valk Welding - ležatá kanalizace pro zdravotechniku   
  Investor: Valk Welding Properties

 

 • Název akce: Modernizace kempu Lučina - dešťová a splašková kanalizace, vodovod, komunikace   
  Investor: Obec Lučina

 

 • Název akce: Kasárna gen. Zahálky v Hranicích - výstavba parkoviště, kanalizace a oplocení   
  Investor: Ministerstvo obrany ČR

 

 • Název akce: Bravinné - oprava komunikací po rekonstrukci vodovodního řadu   
  Investor: Město Bílovec

 

 • Název akce: Areál ŠG Paskov - rekonstrukce kabelového vedení a betonového podstavce strojních nůžek   
  Investor: Šrot Gebeshuber

 

 • Název akce: Oprava místní komunikace 55c - sanace podloží, žlabové odvodnění, propustek   
  Investor: Obec Sedlnice

 

 • Název akce: Komunikace CTP Hala 08 - spodní stavba areálové komunikace a parkovišť s odvodněním  
  Investor: CTP INVEST