Reference rok 2018

 • Název akce: Ubytovací zařízení Čeladná - hloubení nezapažené jámy pro založení spodní stavby objektu   
  Investor: Golferia House

 

 • Název akce: Chodník podél silnice I/11 - dlážděný chodník s odvodněním silnice do nové kanalizace   
  Investor: Město Český Těšín

 

 • Název akce: Oprava silnice I/58 Lichnov-Vlčovice - sanace podloží vozovky, čištění a modelace příkop   
  Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

 • Název akce: Přepojení přípojek kanalizace Frýdlant n. O. - úprava a oddělení dešťové kanalizace   
  Investor: Svazek obcí Čistá Odra

 

 • Název akce: Parkoviště a předprostor na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh - komplexní revitalizace prostoru u objektu občanské vybavenosti, odvodnění ploch, přeložka vodovodu, renovace kašny se skulpturou   
  Investor: Statutární město Ostrava

 

 • Název akce: Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu - hloubení základové jámy pro založení objektu, obsypy základů a násypy vodorovných konstrukčních vrstev   
  Investor: Obec Palkovice

 

 • Název akce: Nízkoadhézní vozovka na polygonu TATRA Kopřivnice - rekonstrukce zkušební vozovky se systémem řízeného skrápění a elektropřípojkou   
  Investor: TATRA TRUCKS

 

 • Název akce: Areál Pily Kaňovice - zhotovení zpevněné panelové plochy u objektu pilnice   
  Investor: Pila Kaňovice