O nás

Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o., vznikla v roce 1994 na základech Dopravního a mechanizačního střediska Šenov, likvidované Báňské stavební společnosti a.s. Technické a správní zázemí má společnost vybudováno ve svém areálu v Šenově na ulici Těšínské, nacházejícím se v sousedství Mlýnů Šenov a garáží ČSAD Havířov.
Organizačně je společnost členěna dle jednotlivých výrobních činností takto:

    Divize 30 - opravny

    Divize 40 - provoz autodopravy

    Divize 50 - provoz zemních strojů

    Divize 80 - stavební činnost

Původní podnikatelská činnost spočívající ve veškeré autodopravě, strojních zemních pracích a strojních demolicích byla postupně rozšiřována a doplňována o další živnosti, zejména o Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. V této oblasti se společnost zaměřuje především na komplexní realizaci inženýrských sítí, spodních staveb budov, zpevněných ploch, komunikací a chodníků.

Jako doplňkovou činnost společnost provozuje drobnou kovovýrobu, prodej a distribuci motorové nafty a topných olejů.